Meny

Tjänster - Sandning

Sanda innan du halkar - förbeställ sandning hos oss... eller ring när du har halkat...

Vi sandar med sandningsaggregat - eller för hand om du så önskar. 

Tänk på att du som fastighetsägare har skyldighet att sanda angränsande gångbana. Vi gör det gärna åt dig!