Meny

Tjänster - Fastighetsservice

Vi löser alla problem med din fastighet. Vi analyserar och föreslår åtgärder för både tillfälliga och permanenta lösningar.

Vi utför även schemalagd service och underhåll efter kundens önskemål.

Till exempel servar och underhåller vi grundvattenpumpar och oljepannor, gör taköversyn och brandskyddsåtgärder.

Vi är till för dig när du behöver oss som bäst!