Meny

Om

Byggnads AB Skoga grundades 1975 av Sven-Bertil Skogastierna. Företaget har sitt säte i Anderstorp och arbetar i huvudsak lokalt i regionen, det vill säga i Västbo härad.

Vår målsättning är att bli ledande vår bransch. Med ledande menar vi i kvalitativa termer. I vår kvalitétssatsning har vi tagit hjälp av och lutat oss mot de branchanpassade utbildningar som finns.

Kvalitetespolicy

Målen för vår verksamhet är:
  • Aktivt kretsloppstänkande
  • Noll fel i projektering och planering
  • Noll fel i produktionsprocessen
  • Noll fel vid överlämnandet

Byggnads AB Skoga är förvissat om att vi genom en förändrad syn på arbetet kommer att uppnå den övergripande målsättningen - nöjda kunder!
Detta innebär en ökad effektivitet som kommer våra kunder väl till godo.

 

Sven-Bertil är certifierad enligt SITAC SITAC Certifikat